Linda ønsket seg noe nye portrettbilder, og bildene skulle tas utendørs.