Noen oppdrag kan være svært så spennende, både når det gjelder å være kreativ, og hvordan selve fotograferingen skal gjennomføres. Oppdraget for Sandefjord Røde Kors var nettopp et slikt oppdrag. Ut på sjøen i Rib for å ta bilder av RC Jotun, radiotriggede blitser i styrhuset på redningsbåten slik at disse kunne fjernstyres for å gi et kult rødt lys i styrhuset, og fotografen på magen i Rib’en. Et utrolig givende og morsomt oppdrag.