Å være redd for mus er ingen spøk! I forbindelse med en artikkel om nettopp dette på sidene til Nesthood AS var det øsnke om et illustrativt bilde som viser denne skrekken for disse små dyrene. For å forsterke inntrykket har jeg gjort musene mye større, kanskje slik de oppleves av mennesker som er redd for mus. Artikkelen kan du lese her..