I Larvik har vi ei bru, Farrisbrua som vi sier her i Larvik, eller kanskje Farrisbroen som er det egentlige navnet.

Sakset fra Wikipedia:

Farrisbrua er en motorveibru på europavei 18 gjennom Larvik i Vestfold og Telemark. Brua er en 570 meter lang skråstagbru som krysser Farris ved Farriseidet og inngikk i veiprosjektet E18 Bommestad–Sky. Arbeidene med brua ble igangsatt i 2013 og den åpnet i mars 2018.

Det tyske selskapet Bilfinger bygget Farrisbrua. Prisen for brua er beregnet til 718 millioner 2014-kroner uten merverdiavgift.

Farrisbrua ved Farriseidet i Larvik Farrisbrua ved Farriseidet i Larvik Farrisbrua ved Farriseidet i Larvik

Farrisbrua ved Farriseidet i Larvik
Farrisbrua ved Farriseidet i Larvik