Jeg lager mye grafisk for Nesthood AS, og denne gange i forbindelse med en onlinekampanje for deteksjon og bejempelse av mus.

Skadedyrbekjempelse-musejakt