«VOYAGE» handler om tanker, redsel, forvirring og emosjonelle ned og oppturer. Min flotte snille kjæreste og kone Tone fikk brystkreftdiagnose i begynnelsen av Juni 2015. En uvirkelig beskjed å få! Under møtene vi hadde med helsepersonell hadde vi begge en følelse av at «de snakker om noen andre», det er ikke oss det gjelder. Virkeligheten innhentet oss den dagen Tone ble operert. Det har etter operasjonen vært flere møter, kontrabeskjeder, nye prøver og utredninger i forhold til den videre behandlingen med cellegift og stråling.

Denne bildeserien var for Tone og meg en slags «ventil». Vi sparret frem og tilbake om opplevelsene vi hadde, og jeg var selvfølgelig opptatt av informasjonen, eller rettere sagt mangel på informasjon jeg fikk som pårørende. Hvordan skulle jeg håndtere dette i det daglige? Det var jeg som la meg med Tone på armen om kvelden, og våknet med henne om morgenen. Det var jeg som måtte trøste henne når hun hadde tunge dager. Det var jeg som gråt litt i krokene når jeg trodde hun ikke så meg. Alle møter med overleger og helsepersonell gjorde vi sammen, stort sett ble jeg oversett. Mine spørsmål blir ofte besvart med enstavelsesord før oppmerksomheten ble rettet mot Tone igjen.

Ja, det er Tone som var syk, ikke jeg. Men… vi deler livet med hverandre. Vi er på en måte én enhet! Jeg vet at det er mange flotte mennesker i samme båt som oss, og jeg er helt sikker på at mange kjenner seg igjen i det jeg beskriver.

Heldigvis gikk dette bra, og Tone er frisk igjen. Som det siste bildet illustrerer så går vi inn i solnedgangen!